Holmehøjs historie

Engang lå her gårde i en krans omkring landsbyens fælles jord.  Ved landboreformen (1800-tallet) ophørte den fælles dyrkning, og jorden blev fordelt mellem de enkelte gårde. Denne deling viser sig ved lange lige skel, der stråler ud fra landsbyen i stjerneform.

Gundsømagle kendes tilbage til år 1370, hvor landsbyen benævnes Gundesiø Makle. Gundesiø er sammensat af Gundi – der betyder gud – og siø – der betyder sø. Bynavnet er således Guds sø, som senere er blevet til Gundsø. Magle er oprindeligt et tillægsord, der betyder stor.