Udlån af fællesarealer

Vores fællesarealer/friarealer kan benyttes til fællesarrangementer af max. 1 dags varighed. De(n) personer der låner arealet er selv ansvarlig for at efterlade området i ryddet og pæn stand. Såfremt der er sket skader på arealer, er låner selv ansvarlig for reetablere arealet igen. Ved benyttelse af fællesarealer/friarealer skal låner i videst mulig omfang tage hensyn til de omkringliggende beboere