Overkørsler

Formålet med denne side er at oplyse grundejere i Grundejerforeningen Holmehøj om de regler, der er på området “overkørsler og græsrabatter”. Det handler grundlæggende om, at området skal opfylde de lokalplaner, der er.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at det er Roskilde Kommunes regler. Dermed er det ikke regler fastsat af bestyrelsen eller grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal dog stadig leve op til de krav, der er på området.

Der har gennem de sidste år været dialog med Roskilde Kommune om de grunde, hvor kørearealerne ikke lever op til reglerne. Det drejer sig som udgangspunkt om alle kørearealer over 8 meter i længden. Dette er forklaret nærmere nedenfor. Bestyrelsen har siden 2021 af to omgange fået fristforlængelse hos Roskilde Kommune til udbedring af arbejdet. Den nuværende frist hedder 1. juli 2023.

Nedenstående er et udtryk for reglerne fastsat af Roskilde Kommune.

Regler for overkørsler

Linje A er betegnet som “køreareal”. Linje D er betegnet som “skellængde mod vej”. Linje C indgår kun i “køreareal” hvis den ikke er adskilt fra linje A af et grønt areal (f.eks. græs) som på billedet.

Linje B handler ikke om opfyldelse af lokalplanen men derimod om opfyldelse af vejloven. Linje B er et særskilt forhold mellem den enkelte grundejer og Roskilde Kommune.

  • Grund med skellængde mod vej på under 12 meter

Har en grund en skellængde mod vej på under 12 meter, kan du som ejer umiddelbart godt have køreareal med en bredde på 6 meter ind til grunden, også selvom det vil udgøre mere end halvdelen af grundens samlede længde mod vej.

  • Grund med skellængde mod vej på 12 – 16 meter

Har en grund en skellængde mod vej på mere end 12 meter og op til 16 meter, kan du som ejer umiddelbart have køreareal med en bredde på op til halvdelen af grundens længde mod vej. Er grunden eksempelvis 12 meter mod vej, kan bredden på kørearealet være på op til 6 meter. Er skellængden mod vej 16 meter, så kan bredden på kørearealet være op til 8 meter.

  • Grund med skellængde mod vej på over 16 meter

Har grunden en skellængde mod vej på over 16 meter, kan ejere have køreareal med en bredde på op til 8 meter ind til overkørslen. Man kan altså ikke eksempelvis have en bredde på kørearealet på 10 meter, selvom grundens samlede skellængde mod vej er 20 meter.

Hvad skal du være opmærksom på som grundejer?

Er dit køreareal over 8 meter i bredden, så skal du som grundejer inden 1. juli 2023 have bragt det ned til maksimum 8 meter i bredden (dog til maksimum 50 % af skellængden for skel mellem 12 og 16 meter). Alle kørearealers bredde må som udgangspunkt være op til 6 meter uagtet skellængden.

Er dit køreareal mellem 6 og 8 meter i bredden, så kan du søge dispensation (dog til maksimum 50% af skellængden) hos Roskilde Kommune på nyadgangsvej@roskilde.dk.

Hvis ikke forholdene hos de enkelte grundejere er bragt i orden, så vil det medføre en dagbod fra Roskilde Kommunes side, som gives til grundejerforeningen. Bøden vil blive sendt videre til de respektive grundejere.

Bestyrelsen er klar over, at det er en ærgerlig situation for de berørte grundejere. Vi vil meget gerne opfordre jer til at række ud til os, så vi kan have en dialog om, hvordan vi bedst kommer i mål.