Til nye og kommende beboere

Lidt info til nye og kommende beboere/grundejere:

Årskontingentet er pr april 2014 kr 2.500,- pr grundejer. Dette opkræves halvårligt pr 31/1 og 31/7 (kr 1.250,- pr gang). Hvis man overtager en grund/hus på en “skæv” dato beregnes det forholdsmæssige årskontingent til den første betaling (2.500 / 365 dage = kr 6,85/dag)

Årskontingentet opkræves af grundejerforeningens kasserer. Der udsendes mail med kontooplysninger; der uddeles ikke girokort idet det er for dyrt og besværligt at administrere.

Kontingentet dækker i store træk: snerydningen i området, vedligehold af grønne arealer, opsparing til vejfond, drift af gadebelysning samt diverse arrangementer, generalforsamling og drift af foreningsarbejdet. Kontingentet dækker således ikke kabeltv, fibernet el. lign; disse udgifter skal dækkes af de enkelte grundejere.

Du finder et velkomstbrev med yderligere information her.