Til nye og kommende beboere

Nyttig information kommende beboere/grundejere:

Årskontingentet er pr. april 2014 kr. 2.500,- pr grundejer. Dette opkræves halvårligt pr 31/1 og 31/7 (kr. 1.250,- pr gang). Hvis man overtager en grund/hus på en “skæv” dato beregnes det forholdsmæssige årskontingent til den første betaling (2.500 / 365 dage = kr. 6,85/dag)

Årskontingentet opkræves af grundejerforeningens kasserer. Der udsendes mail med kontooplysninger og betaling sker via betalingsservide. Der uddeles ikke girokort, da det er for dyrt og besværligt at administrere.

Kontingentet dækker i store træk snerydningen i området, vedligehold af grønne arealer, opsparing til vejfond, drift af gadebelysning samt diverse arrangementer, generalforsamling og drift af foreningsarbejdet. Kontingentet dækker således ikke kabel-tv, fibernet el. lign. Disse udgifter skal dækkes af de enkelte grundejere.

Du finder et velkomstbrev med yderligere information her.