Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde udføres i overensstemmelse med vedtægterne for G/F Holmehøj. Derudover har bestyrelsen udarbejdet et dokument, som beskriver en række principper for god selskabsledelse, en code of conduct og en forretningsorden.

Dokumentet beskriver den måde, hvorpå bestyrelsen arbejder og er tænkt til at give medlemmerne et indblik i bestyrelsens tilgang til arbejdet. Modsat vedtægterne er dokumentets bestemmelser frivillige for bestyrelsen og afspejler den til enhver tid siddende bestyrelses tilgang til bestyrelsesarbejdet.

Dokumentet kan læses her.

På generalforsamlingen den 22. august 2022 blev følgende valgt til bestyrelsen:

Formand – Kristina Lassen, Holmestykket 7       Skriv til bestyrelsen her
Næstformand – Bente Lange, Bøgeholmen 8
Kasserer – Mads Dupont, Holmehøjen 39
Sekretær – Mads Dupont, Holmehøjen 39

Bestyrelsesmedlemmer:
Nicole Bresson, Holmestykket 5
Tim Tranberg, Egeholmen 6
Stina Madsen, Kærholmen 8

Suppleanter:
Martin Lund, Holmeager 5
Maja Vestergaard, Holmehøjen 55

Revisor: Helle Vithardt
Revisorsuppleant: Connie Petersson

Grundejerforeningens formål er at varetage fælles anliggender for medlemmerne, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer, fællesanlæg, veje, stier og fortove samt græsrabatter mellem veje og private grunde.

Disse opgaver fremgår af Grundejerforeningens vedtægter og gældende lokalplaner.