Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen i G/F Holmehøj

Bestyrelsens arbejde udføres i overensstemmelse med vedtægterne for G/F Holmehøj. Derudover har bestyrelsen udarbejdet et dokument, som beskriver en række principper for god selskabsledelse, en code of conduct og en forretningsorden.

Dokumentet beskriver den måde hvorpå bestyrelsen arbejder og er tænkt til, at give medlemmerne et indblik i bestyrelsens tilgang til arbejdet. Modsat vedtægterne er dokumentets bestemmelser frivillige for bestyrelsen og afspejler den til enhver tid siddende bestyrelses tilgang til bestyrelsesarbejdet.

Dokumentet kan læses her.

Efter generalforsamlingen den 11. april 2018, er grundejerforeningens bestyrelse sammensat som følger:

Formand
Susan Nørskov-Jensen (Holmebakken 13)
Valgt 1. gang som suppleant: 2014
Indtrådt i bestyrelsen: 2017
Valgt 1. gang som formand: 2018
Senest genvalgt: 2018

Skriv til bestyrelsen her

 

Næstformand
Kim Just Christensen (Holmehøjen 2)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2017

 

Kasserer
Bettina Pedersen (Holmeager 11)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2014
Senest genvalgt: 2016
(Opkrævninger)

Stina Madsen (Kærholmen 8)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2015
Senest genvalgt: 2017
(Regnskaber)

 

Sekretær
Jonas Svitzer (Egeholmen 11)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2018

 

Bestyrelsesmedlemmer:
Michael Witte (Holmebakken 5)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2015
Senest genvalgt: 2017

Carsten Stoltenberg Nielsen (Holmeengen 25)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2019

 

Suppleanter

Martin Lund (Holmeager 5)

Sussi Polmann (Holmelunden 21)

 

Revisor

Keld Polmann (Holmelunden 21)

 

Revisorsuppleant

Søren Dahlin Larsen (Kærholmen 14)

Grundejerforeningens formål er at varetage fælles anliggender for medlemmerne herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer, fællesanlæg, veje, stier og fortove og græsrabatter mellem veje og private grunde.

Disse opgaver fremgår af Grundejerforeningens vedtægter og gældende lokalplaner.