Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen i G/F Holmehøj

Bestyrelsens arbejde udføres i overensstemmelse med vedtægterne for G/F Holmehøj. Derudover har bestyrelsen udarbejdet et dokument, som beskriver en række principper for god selskabsledelse, en code of conduct og en forretningsorden.

Dokumentet beskriver den måde hvorpå bestyrelsen arbejder og er tænkt til, at give medlemmerne et indblik i bestyrelsens tilgang til arbejdet. Modsat vedtægterne er dokumentets bestemmelser frivillige for bestyrelsen og afspejler den til enhver tid siddende bestyrelses tilgang til bestyrelsesarbejdet.

Dokumentet kan læses her.

Efter generalforsamlingen den 4. april 2017, er grundejerforeningens bestyrelse sammensat som følger:

Formand
Susan Nørskov-Jensen (Holmebakken 13)
Valgt 1. gang som suppleant: 2014
Indtrådt i bestyrelsen: 2017
Valgt 1. gang som formand: 2018
Senest genvalgt: 2018

Skriv til bestyrelsen her

Næstformand

 

Kasserer

Bettina Pedersen (Holmeager 11)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2014
Senest genvalgt: 2016

Sekretær

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Michael Witte (Holmebakken 5)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2015
Senest genvalgt: 2017

Stina Madsen (Kærholmen 8)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2015
Senest genvalgt: 2017

Kim Just Christensen (Holmehøjen 2)
Valgt 1. gang til bestyrelsen: 2017

Suppleanter

 

 

Revisor

 

Revisorsuppleant

Grundejerforeningens formål er at varetage fælles anliggender for medlemmerne herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer, fællesanlæg, veje, stier og fortove og græsrabatter mellem veje og private grunde.

Disse opgaver fremgår af Grundejerforeningens vedtægter og gældende lokalplaner.