G/F Holmehøj

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Holmehøj.

Nyt område ved Gundsømagle

Holmehøj er en ny udstykning i udkanten af Gundsømagle, som ligger tæt på Jyllinge og Roskilde. Udstykningen er et spændende område med en god blanding af tæt bebyggelse, parcelhuse og anderledes grønne områder.

Her orienterer vi løbende om, hvad der foregår i vores grundejerforening.

 

24-03-2019

Så kom referatet fra bestyrelsesmødet den 22. januar 2019 op på hjemmesiden. Se det ved at klikke her eller gå ind under mødereferater.

 

29-01-2019

OBS! OBS! OBS! Dato for kommende generalforsamling er nu på plads.

Generalforsamlingen bliver som sædvanligt afholdt i Gundsømagle Forsamlingshus. Datoen bliver den: 23. april 2019 kl. 1900.

Man er velkommen til at komme med indkomne forslag til generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest den 19. marts 2019.
Indkomne forslag kan sendes på mail til: bestyrelsen@gfholmehoj.dk

Officiel indkaldelse til generalforsamlingen sendes senere. Dette opslag er blot til information for interesserede.

 

12-01-2019

Hej alle. Hermed findes referatet fra bestyrelsesmødet den 7. august 2018. Klik her for at se det, eller gå ind under mødereferater.

Ligeledes kan referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 13. november 2018 ses ved at klikke her.

MVH. Bestyrelsen

 

23-07-2018

Hej alle i GF Holmehøj. Hermed følger begrundelsen for at bruge en anden type armeringssten til p-pladserne på Holmebakken.

Farum Beton havde udsolgt af den type armeringssten, som vi i bestyrelsen havde valgt til p-pladserne på Holmebakken. Farum Beton anbefalede os derfor at vælge en anden sten, som var af samme kvalitet og pris, som den oprindelige sten. Denne nye sten er desuden ekstra god i forbindelse med snerydning om vinteren.

MVH. Bestyrelsen

 

13-06-2018

Hej alle interesserede i GF Holmehøj. Nu er referatet fra seneste ordinære generalforsamling 2018 lagt op på hjemmesiden. Du kan finde referatet under: Mødereferater/generalforsamlinger eller ved at klikke Her.

 

13-06-2018

VIGTIGT: Til alle som benytter p-pladserne på Holmebakken.

Det blev besluttet på den ordinære generalforsamling, at der skulle laves græsarmering på græsset ud for de ulige numre på Holmebakken. Arbejdet vedr. græsarmering påbegyndes i uge 27, altså mandag den 2. juli 2018. Det er uvist, hvor længe arbejdet vil tage.

Alle bedes derfor venligst respektere, ikke at parkere på Holmebakken fra den 2. juli, og indtil arbejdet er færdigt.

Mvh. Bestyrelsen

 

23-05-2018

Hej alle i GF Holmehøj så er det nu, at du skal sætte kryds i kalenderen.

Søndag den 16. september 2018 holder vi en fælles havedag, så vi alle i fællesskab kan gøre vores smukke område endnu smukkere 🙂 Det bliver en hyggelig dag, hvor vi bl.a. satser på lidt underholdning til børnene i løbet af dagen.

Nærmere info tilgår her på hjemmesiden.

Mvh. Bestyrelsen

 

23-05-2018

Så kan referatet fra vores seneste bestyrelsesmøde den 17. maj 2018 læses her på hjemmesiden. Du finder referatet i menuen under: “Mødereferater”, eller ved at trykke her.

Mvh. Bestyrelsen

 

14-03-2018

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der i nogle af brevene fra Roskilde Kommune indgår en tilladelse fra Roskilde Kommune til at bevare de forhold, som er blevet undersøgt. I relation hertil er enkelte grundejere blevet bedt om, at søge bestyrelsen om tilladelse til forskellige ting, som involverer foreningens fællesarealer.

Følgende grundejere bedes henvende sig til bestyrelsen:
De grundejere, som har modtaget et brev fra Roskilde Kommune, hvor Roskilde Kommune har givet tilladelse til de forhold, der er undersøgt, og som derudover skal have en tilladelse fra Grundejerforeningen.

Sagsbehandling
Kontakt bestyrelsen på mail: bestyrelsen@gfholmehoj.dk.
Brevet fra Roskilde Kommune skal vedhæftes på den mail der fremsendes. Den deadline som Roskilde Kommune har angivet i jeres brev, skal oplyses i mailen.

 

09-03-2018

Der er i den seneste tid udsendt breve fra Roskilde Kommune til en række grundejere, vedr. støttemurer og terrænregulering. Grundejerforeningen indgår i teksten i brevet bl.a. i forbindelse med ordet godkendelse.
Bestyrelsen har kontaktet Kommunen herom, og er blevet gjort det klart, at det alene er Roskilde Kommune der kan træffe afgørelser og grundejerforeningen ikke kan godkende den slags sager.

Roskilde Kommune beder alle grundejere med spørgsmål til brevet om at henvende sig til dem.

 

05-02-2018

Forslag til den ordinære generalforsamling, som afholdes den 11 april 2018 kl. 19 i Gundsømagle Forsamlingshus, skal være bestyrelsen i hænde, senest den 7. marts 2018 på email: bestyrelsen@gfholmehoj.dk

 

01-02-2018

Der afholdes fastelavn i foreningen. Arrangementsudvalget har lavet en invitation, som kan ses her. Vi håber på at se mange glade og udklædte børn (og voksne).

 

15-1-2018

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Holmehøj onsdag den 11. april 2018 kl. 19 i Gundsømagle Forsamlingshus. Invitation med dagsorden mv. følger.

Der henstilles til, at færdsel på fællesarealerne foregår til fods, da vores grønne områder og stier ikke har godt af kørsel med bil. Cykling på stierne er tilladt, men bør tilstræbes begrænset så vidt muligt, da det slider mere på vores stier end fodgængertrafik.

Referat af bestyrelsesmødet den 9 januar er lagt på hjemmesiden og kan findes her

 

Mere om Holmehøj