Velkommen til GF Holmehøj

Holmehøj er en udstykning i udkanten af Gundsømagle, som ligger tæt på Jyllinge og Roskilde. Udstykningen er et spændende område med en god blanding af lav, tæt bebyggelse, parcelhuse og anderledes grønne områder.
I alt er der udstykket ca. 200 boliger i området, hvor de første beboere flyttede ind i 2011.

Grundejerforeningen Holmehøj er fælles for hele Holmehøj, og alle grundejere skal være medlem af foreningen.

Kort over Holmehøj

Sidste nyt

Referat af generalforsamling 2024

Referatet kan læses her.

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Kære grundejere

I indkaldes hermed som varslet til ordinær generalforsamling den 23. april 2024 klokken 19.00 i Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, 4000 Roskilde. Følgende er materialet til generalforsamlingen:

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2024

Grundejerforeningen Holmehøjs årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 23. april 2024 klokken 19.00 i Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, 4000 Roskilde.

Officiel indkaldelse, årsregnskab 2023, beretning for 2023, budget for 2024 samt øvrige bilag udsendes senest tre uger inden generalforsamlingen.

Såfremt man som grundejer har ønske om at fremsætte et forslag på generalforsamlingen, så skal det sendes skriftligt til grundejerforeningens formand senest den 19. marts 2024 klokken 23.59. Forslaget skal være beskrevet tilstrækkeligt (inkl. økonomiske konsekvenser) til, at det kan sættes til afstemning på generalforsamlingen. Det er en fordel, hvis forslagsstiller selv kan fremmøde og motivere forslaget på generalforsamlingen

Generalforsamling 2023

Der indkaldes til generalforsamling den 24. april 2023 klokken 19.00 i Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, 4000 Roskilde. Vedlagt indkaldelsen er følgende dokumenter:

Referatet kan læses her.

Grønne områder

Holmehøj er udviklet med spændende grønne arealer, hvor to bånd (et grønt og et blåt) løber gennem hele området. Det blå bånd har et lille vandløb, der forbinder den gamle sø og det nye vandreservoir i hver ende af området. Det grønne bånd er områdets hovedsti og sideareal. De to bånd mødes i et stort grønt areal omkring søen. Holmehøj er omkranset af en løbesti i grus på ca. 2,7 km.

Klik her for at se plan for udvikling af området, der også går ind gennem området.

På hjemmesiden vil vi løbende orientere om, hvad der sker i vores grundejerforening.
Har du information, der kan være relevant for andre grundejere, er du meget velkommen til at sende en mail til bestyrelsen