G/F Holmehøj

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Holmehøj.

Nyt område ved Gundsømagle

Holmehøj er en ny udstykning i udkanten af Gundsømagle, som ligger tæt på Jyllinge og Roskilde. Udstykningen er et spændende område med en god blanding af tæt bebyggelse, parcelhuse og anderledes grønne områder.

Her orienterer vi løbende om, hvad der foregår i vores grundejerforening.

Gamle opslag slettes løbende for at holde forsiden på hjemmesiden overskuelig.

28-10-2020

GENERALFORSAMLINGEN DEN 11 NOVEMBER 2020 AFLYSES

Generalforsamlingen den 11. november 2020 i Gundsømagle Forsamlingshus udskydes på ubestemt tid. 

Grundet nye restriktioner og nyt forsamlingsforbud ifbm. COVID-19, ser bestyrelsen sig desværre nødsaget til at aflyse og udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid på. 

Der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, når vi har den præcise dato. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen GF/Holmehøj 

 

12-10-2020

Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling, som afholdes den 11. november 2020 kl. 19.00 i Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, 4000 Roskilde.

I gøres opmærksomme på, at der grundet den nuværende Covid-19 situation og forsamlingsforbuddet kun må være 50 personer til stede i salen. Der må derfor kun deltage én person fra hver husstand, og pladserne vil blive fordelt efter “først til mølle” princippet. I bedes tilmelde jer via. gfholmehoj@gmail.dk (husk at anføre navn og adresse).

Se bilag til generalforsamlingen her:

Dagsorden

Præsentation

Budget 2020

Årsregnskab 2019

09-09-2020

Grundejerforeningens bestyrelse har modtaget et brev fra Roskilde kommune vedr. lovliggørelse af flere områder i udstykningen. Roskilde kommune har erfaret, at flere grundejere har indrettet deres “forhave” med granitskærver. Jf. lokalplanen skal “forhaverne” bestå af grøn græsrabat på min. 0,50 meter. Roskilde Kommune har rettet henvendelse til grundejerforeningens bestyrelse, da det grønne område i mellem grundejernes skel og vejen er et fælles område,som tilhører grundejerforeningen.

Grundejerforeningen skal derfor opfordre de relevante grundejere til at ændre deres “forhaver”, således at de overholder reglerne i lokalplanen.

Du kan se brevet fra Roskilde Kommune her:
Brev fra Roskilde Kommune

 

09-09-2020

Hermed seneste referat fra bestyrelsesmødet den 1. september 2020.
Klik her for at se referatet.

 

10-06-2020

OPKRÆVNING AF KONTINGENT 

GRUNDEJERFORENING  HOLMEHØJ  OVERGÅET  TIL  BETALINGSSERVICE  FRA  JUNI 2020 

Til orientering vil opkrævning af kontingenter i grundejerforeningen fremover ske via betalingsservice. 

I vil snarest modtage FI betalingskort pr. post med kontingentopkrævning for andet halvår af 2020. 

Når I har modtaget FI betalingskortet  bedes I venligst betale jeres kontingent via netbank. I bedes i denne forbindelse huske at krydse af, at I ønsker oprettelse af betalingsaftale, hvorefter fremtidig betaling sker automatisk.  

Hvis ikke du har modtaget FI betalingskort i postkassen senest den 25. juni 2020 bedes du venligst sende en mail  til bestyrelsen: bestyrelsen@gfholmehoj.dk 

OBS: Husk at afmelde jeres nuværende kontingentindbetaling, såfremt denne er automatisk via egen bank.

Bestyrelsen 

 

24-03-2020

GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. APRIL 2020 AFLYST 

 Generalforsamlingen den 27. april 2020 i Gundsømagle Forsamlingshus udskydes på ubestemt tid. 

Bestyrelsen er nødt til at udskyde generalforsamling på ubestemt tid på grund af situationen med COVID-19. 

 Der indkaldes til ny generalforsamling, når vi har den præcise dato. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen GF/Holmehøj 

 

26-02-2020

Hermed er referatet fra bestyrelsesmødet den 26. februar 2020.
Klik her.

16-02-2020

Så er datoen for den ordinære generalforsamlingen 2020 fundet.

Generalforsamling finder sted den 27. april 2020 kl. 19.00 i Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, Gundsømagle.

Officiel indkaldelse kommer senere.

Forslag som ønskes behandlet på dette års generalforsamling skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 23. marts.

 

29-01-2020

Hermed seneste referat fra bestyrelsesmødet den 29. januar 2020.
Se referatet her.

 

25-07-2019

GF Holmehøj har fået tilsendt en udførlig beskrivelse af hegnsloven såfremt nogle er i tvivl om denne. Den ligges her på hjemmesiden blot til info.

Hegnsloven

 

 

Mere om Holmehøj