G/F Holmehøj

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Holmehøj.

Nyt område ved Gundsømagle

Holmehøj er en ny udstykning i udkanten af Gundsømagle, som ligger tæt på Jyllinge og Roskilde. Udstykningen er et spændende område med en god blanding af tæt bebyggelse, parcelhuse og anderledes grønne områder.

Her orienterer vi løbende om, hvad der foregår i vores grundejerforening.

14-03-2018

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der i nogle af brevene fra Roskilde Kommune indgår en tilladelse fra Roskilde Kommune til at bevare de forhold, som er blevet undersøgt. I relation hertil er enkelte grundejere blevet bedt om, at søge bestyrelsen om tilladelse til forskellige ting, som involverer foreningens fællesarealer.

Følgende grundejere bedes henvende sig til bestyrelsen:
De grundejere, som har modtaget et brev fra Roskilde Kommune, hvor Roskilde Kommune har givet tilladelse til de forhold, der er undersøgt, og som derudover skal have en tilladelse fra Grundejerforeningen.

Sagsbehandling
Kontakt bestyrelsen på mail: bestyrelsen@gfholmehoj.dk.
Brevet fra Roskilde Kommune skal vedhæftes på den mail der fremsendes. Den deadline som Roskilde Kommune har angivet i jeres brev, skal oplyses i mailen.

09-03-2018

Der er i den seneste tid udsendt breve fra Roskilde Kommune til en række grundejere, vedr. støttemurer og terrænregulering. Grundejerforeningen indgår i teksten i brevet bl.a. i forbindelse med ordet godkendelse.
Bestyrelsen har kontaktet Kommunen herom, og er blevet gjort det klart, at det alene er Roskilde Kommune der kan træffe afgørelser og grundejerforeningen ikke kan godkende den slags sager.

Roskilde Kommune beder alle grundejere med spørgsmål til brevet om at henvende sig til dem.

05-02-2018

Forslag til den ordinære generalforsamling, som afholdes den 11 april 2018 kl. 19 i Gundsømagle Forsamlingshus, skal være bestyrelsen i hænde, senest den 7. marts 2018 på email: bestyrelsen@gfholmehoj.dk

01-02-2018

Der afholdes fastelavn i foreningen. Arrangementsudvalget har lavet en invitation, som kan ses her. Vi håber på at se mange glade og udklædte børn (og voksne).

15-1-2018

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Holmehøj onsdag den 11. april 2018 kl. 19 i Gundsømagle Forsamlingshus. Invitation med dagsorden mv. følger.

Der henstilles til, at færdsel på fællesarealerne foregår til fods, da vores grønne områder og stier ikke har godt af kørsel med bil. Cykling på stierne er tilladt, men bør tilstræbes begrænset så vidt muligt, da det slider mere på vores stier end fodgængertrafik.

Referat af bestyrelsesmødet den 9 januar er lagt på hjemmesiden og kan findes her

 

Mere om Holmehøj