Diverse informationer

Parkering på græsarealer og fællesarealer

Bestyrelsen henstiller til, at mere eller mindre permanent parkering af trailere og/eller campingvogne ikke sker på græsarealerne. Det besværliggør græsslåningen, hvis der holder køretøjer på græsset.

Bestyrelsen opfordrer til, at parkering ikke foretages på vej/fortov, da dette mindsker fremkommeligheden for andre trafikanter og fodgængere. Beboerne og deres gæster opfordres til at benytte egen indkørsel.

Benyttelse af fællesarealer til kompost

Det er ikke tilladt at benytte foreningens fællesarealer eller de omkringliggende marker eller søer til at skaffe sig af med haveaffald, byggeaffald eller andet, man gerne vil af med. ARGO har en genbrugsplads ved Møllehaven i Jyllinge, som kan modtage alt dette affald.

Luft hunden med omtanke

”Luft gerne menneskets bedste ven, men gør det med omtanke og husk poserne”

Bestyrelsen har fået flere henvendelser fra beboere vedr. løse hunde og hundeefterladenskaber – både på fællesarealerne og i egen have. Bestyrelsen henstiller til, at hunde holdes i snor ved færdsel på fælles veje og stier, ligesom der opfordres til, at hundeejere medbringer og bruger en plasticpose til hundens efterladenskaber (og selvfølgelig tager posen med hjem).

Da vi har naturen tæt på (bl.a. på de omkringliggende marker) og dermed mange følsomme dyr, gælder henstillingen om at holde hunde i snor også disse områder.

Pas på farten

Bestyrelsen har fået henvendelser fra beboere vedr. høj fart på udstykningens veje. Bestyrelsen henstiller til, at farten holdes nede, så vi undgår påkørsler af personer og sammenstød med biler.

E-mail – sikker og hurtig kommunikation

For at sikre en smidig og hurtig kommunikation til alle beboere i Grundejerforeningen, vil meget af kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne foregå pr. e-mail.

Derfor opfordrer bestyrelsen til, at en evt. oprettelse/ændring af e-mailadresse meddeles bestyrelsen.