Byggeri

Sten, byggematerialer mv. på rabatter og veje

I et nyt boligkvarter er det helt naturligt, at der foregår forskellige projekter ved de enkelte huse med anlæggelse af terrasse, indkørsel, have, hæk mv.

Det er også ok, at man har sten, byggematerialer mv. til at stå ude på de fælles veje/rabatter i den periode, hvor projektet pågår. Men når man er færdig, henstiller bestyrelsen til, at man får fjernet overskydende sten, byggematerialer mv. hurtigst muligt, så vores områder ser pæne ud.

Bestyrelsen henstiller endvidere til, at man holder rabatter og veje fri for store sten, som man f.eks. har revet sammen i sin egen have, da der kan opstå farlige situationer, hvis stenene ”springer op”, når biler og tunge arbejdsmaskiner kører hen over dem.