Om Holmehøj

Holmehøj er et område med ny bebyggelse, der ligger i forlængelse af Gundsømagle, som hører til Roskilde Kommune. Husene er en blanding af lav, tæt bebyggelse og enfamilies huse. I alt er der udstykket ca 200 boliger i området, de første beboere flyttede ind i 2012

Grundejerforeningen Holmehøj er fælles for hele Holmehøj og alle grundejere skal være medlem af foreningen.

Kort over Holmehøj

Grønne områder

Holmehøj har anderledes grønne arealer To bånd løber gennem hele området, det blå bånd med et lille vandløb, der forbinder den gamle sø og det nye vandreservoiret i hver ende.

Det grønne bånd er områdets hovedsti og sideareal og de to bånd bånd mødes i et stort, grønt areal omkring søen, hvor også Holmehøjen kommer til at ligge

Der er også græsstier, der giver mulighed for at komme på tværs i områder.  Desuden er Holmehøj omkranset af en løbesti i grus.

Plan for udvikling af området (pdf 5,9 Mb)

Historie

En gang lå her gårde i en krans omkring landsbyens fælles jord.  Ved landboreformen omkring 1800 tallet ophørte den fælles dyrkning, og jorden blev fordelt mellem de enkelte gårde. Denne deling viser sig ved lange lige skel der stråler ud fra landsbyen i stjerneform.

Gundsømagle kendes tilbage til år 1370, hvor landsbyen benævnes Gundesiø Makle. Gundesiø er sammensat af Gundi – der betyder gud – og siø – der betyder sø. Bynavnet er således Guds sø som senere er blevet til Gundsø. Magle er oprindeligt et tillægsord der betyder stor.